لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : درمانگاه روزبه
آدرس: زنجان - جنب دانشگاه پیام نور
تلفن: 33466160
نام مرکز : بیمارستان امید ابهر
آدرس: ابهر- شهرک کارمندان - شهرک گلسار- بیمارستان امید ابهر
تلفن: 35279237-9
نام مرکز : بیمارستان امام حسین زنجان
آدرس: زنجان - سه راه -ابتدای کوی فرهنگ
تلفن: 33561000-4
نام مرکز : پلی کلینیک حکیم هیدجی
آدرس: زنجان - میدان هنرستان
تلفن: 33789002-3
نام مرکز : درمانگاه سهروردی
آدرس: خدابنده میدان سهروردی خیابان اوقاف جنب اداره اوقاف
تلفن: 33466160
نام مرکز : درمانگاه شفا ابهر
آدرس: ابهر - خیابان شهید بهشتی
تلفن: 35265162
نام مرکز : درمانگاه شهدای خرمدره
آدرس: خرمدره - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- نرسیده ب
تلفن: 35528302